Most_na_Savi_Belgrade-Serbia

Dobro došli na:

Welcome to:

www.info-most.com gps-centar
O nama/About us Free downloads Blog Predlozi/Suggestions Registracija/Register

Poljoprivreda
Agriculture
Politika
Gornja Rovca - Bulatovići

Planinsko naselje Gornja Rovca (www.g.co/maps/7zqer ) nalaze se na južnim obroncima planine Sinjajevine, a ispod planinskog vrha Babin zub (2277m), a iznad reke Morače. Gornja Rovca nalaze se zapadno od Kolašina i pripadaju toj opštini, (www.bs.wikipedia.org) koja se nalazi u jugo-istočnom delu Crne Gore!

Naselje Gornja Rovca naseljeno je Bulatovićima. Bratstvo Bulatovića potiče od Bulata, sina Gojakova. Bulat Gojakov se naselio u selo Gornja Rovca, u zaselak Grablje. Bulat je imao sina Vuksana, kneza rovačke nahije koji je upisan u hercegovačkom tefteru 1477 godine. Svi Bulatovići potiču od Batrića i Bogića (Vuksanovi sinovi). Batrićeve potomke zovu Gornjorovčani ili Batrićevci, a Bogićeve potomke zovu Cerovčani ili Bogićevići. Batrić Vuksanov imao je četiri sina: Dragića, Ilijana, Dragišu i Vuka. www.sr.wikipedia.org

Babin zub

Babin zub

Kolašin - na mapi opština u Crnoj Gori

Gornja Rovca su označena krstićem
www.wikimapia.org

www.sr.wikipedia.org

www.sites.google.com

www.sr.wikipedia.org

www.rastko.rs
www.sh.wikipedia.org www.sr.wikipedia.org
www.upload.wikimedia.org

Na vrh stranice !

Copyright © info-most.com - 2010-2011.

Sva prava zadržana

Back to top !

www.diogen-drugi.blogspot.com

Generated image

Encyclopedia
Dictionary
Media
Books
Education
Agriculture
Agriculture
Policy