About us, O nama

Most_na_Savi_Belgrade-Serbia

Dobro došli na:

Welcome to:

www.info-most.com gps-centar
Home Free downloads Blog Predlozi/Suggestions Registracija/Register

Poljoprivreda
Politika

GPS-Srbija

Veb sajt o najboljih 100+ veb sajtova !

Web Site About the Best 100+ Web Sites !

Izaberimo 100+ najboljih veb sajtova !

Let us choose the best 100+ Web Sites!

Kriterijumi za ocenjivanje kvaliteta sajtova

U ocenjivanju kvaliteta sajtova uzimamo u obzir sledećih pet kriterijuma:
1 - Sadržaj – učestvuje u ukupnom rezultatu sa 30 odsto
2 - Funkcionalnost - učestvuje sa 20 %
3 - Grafički dizajn - učestvuje sa 20 %
4 - Tehnologija - učestvuje sa 20 %
5 - Originalnost i kreativnost - učestvuje sa 10 %

Kriterijumi i faktori za ocenjivanje veb sajtova
1: Sadržaj
- namena (ciljevi veb sajta)
- količina sadržaja
- srtuktura sadržaja
- čitljivost i razumljivost
- pouzdanost informacija
- korisnost informacija
- opšti utisak o sadržaju
2: Funkcionalnost
- funkcionalnost korisničkog interfejsa
- lakoća korišćenja
- vreme do prvog odziva – reakcije
- prosečno vreme učitavanja
- odsustvo zastarelih stranica
- odsustvo prekida procesa
- ukupna veličina i složenost stranice
- podržanost čitača veba
- naslovi, opis i ključne reči
- funkcionalnost navigacije
- pouzdanost linkova
- podržan prevod na druge jezike
- pristup hendikepiranih korisnika
3: Grafički dizajn
- tipografija i stilovi fontova
- slike i drugi vizuelni elementi
- kvalitet tabela
- alati i resursi za pomoć
- harmonija boja
- opšti dizajn i korišćenje prostora
- čistoća i jednostavnost
- opšti vizuelni utisak
4: Originalnost i kreativnost
- neuobičajena i pametna rešenja
- originalnost komponenata
- elegancija i savršenost stila
5: Tehnologija
- efikasno korišćenje; Jave, DHTML, CSS, XML,    active X
- reprodukovanje audio i video sadržaja
- integrisanost i funkcionalnost baze podataka.
Plakete za najboljih 100+ sajtova

Plakete

Poeni

Dijamantska

5 zvezdi. 96 – 100 %

Platinasta

4 zvezdi. 86 – 95 %

Zlatna

3 zvezdi. 80 – 85 %

Srebrna

2 zvezdi. 75 - 79 %

Bronzana

1 zvezdi. 71 – 75 %

Quality Criteria for Website Excellence

To evaluate websites we have to take into account  next 5 criteria:
1 - Content - contribute 30%
2 - Functionality – contribute 20%
3 - Graphic Design – contribute 20 %
4 - Technology – contribute 20%
5 - Originality and Creativity – 10% contribute

Criteria and factors for web sites evaulation
1: Content

- purpose (website goals)
- sizes of content
- structure of contens
- readability/ understandability
- reliability of information
- usefulness
- overol quality of content

2: Functionality
- interface functionality
- ease of use
- time to first reaction
- average download times
- absence of outdated pages
- absence of process failures
- overall page sizes and complexity
- browser compatibility
- page titles, descriptions and keywords
- navigation functionality
- link integrity
- Multilingual translations
- Disability access and services 

3: Graphic Design
- typography and font styles
- pictures and other visual
- quality of tables
- tools and help resources
- color harmonies
- general layout and use of space
- clarity and simplicity
- overall visual appeal

4: Originality and Creativity
- unusual and clever solutions
- originality of components
- elegance and sophistication of style
5: Technology
- effective use of technologies: Java, DHTML,
CSS, XML, active X
- audio and video broadcast -database integration and functionality.

World Best 100+ Website Awards

Awards

Scores

Diamond

5 stars: 96 – 100 %

Platinum

4 stars: 86 – 95 %

Gold

3 stars: 80 – 85 %

Silver

2 stars: 75 - 79 %

Bronze

1 star:   71 – 75 %

Razmena banera - linkova www.info-most.com <a href="http://cooltext.com"><img src="http://images.cooltext.com/2432828.gif" width="208" height="37" alt="www.info-most.com" /></a>

Kopirajte gornji baner i unesite na Vaš sajt.

Javite nam naziv sajta i stranicu!

Kopirajte gornji kod u prozor za link ili direktno u listu HTML koda!

U najkraćem roku unećemo vaš link / baner na naš sajt !

www.diogen-drugi.blogspot.com

Na vrh stranice !

Copyright © info-most.com - 2010-2011.Sva prava zadržana

Pogodak pretrazivac
samo po info-most.com
po celom srpskom web-u

Generated image

Agriculture
Policy